Till en vän

Vänskap kan föra långt…

Du kommer till min hamn ibland
från fjärran oceaner
Du söker nödhamn vid min strand
från ruskiga orkaner
Du vet att här finns tröst och stöd
och kanske lindring i din nöd

Då talar vi om stormens dån
och alla ruskigheter
om helvetet du kom ifrån
och små realiteter
Det känns så skönt att tala om
den storm som utan varning kom

Och jag berättar allt som hänt
när du har varit borta
om mörker och om ljus jag tänt
som brann men snabbt blev korta
Då får jag nya perspektiv
av dig som lättar upp mitt liv

Så kommer du till mig min vän
och torkar dina segel
och när du reser ut igen
är havet som en spegel
En vacker dag du stäven styr
mot nya sköna äventyr

Men när du är på din seglats
så kom ihåg min vän:
Det finns en reserverad plats
för dig i hamnen än
Hur lång tid än din resa tar
så finns den platsen alltid kvar!